Nếu bạn điều hành một công ty TNHH đồ gỗ , mỗi năm một lần bạn phải cập nhật Firm House với một bản chụp thông tin liên quan đến hoạt động công việc của công ty bạn. Điều này đạt được thông qua biểu mẫu Trả hàng năm (AR01). Bạn có thể nhận tư vấn thành lập công ty TNHH tại website này

Theo luật, giám đốc của công ty TNHH thiết kế nội thất đồ gỗ phải hoàn thành AR01 hàng năm trong vòng 28 ngày kể từ ngày kỷ niệm ngày thành lập công ty, hoặc ngày hoàn thành của AR01 trước đó.

Mặc cho việc bạn nghĩ gì, việc không gửi AR01 đúng thời hạn là một hành vi phạm tội, vì vậy hãy ghi nhớ hạn nộp để đảm bảo bạn gửi mẫu đúng thời gian (hoặc kiểm tra lại với kế toán của bạn rằng họ đã làm như vậy).

Thông báo Hàng năm có những thông tin nào?

The Return cung cấp Company House, công ty TNHH đăng ký của tất cả các công ty ở Anh, với các thông tin sau:

  • Tên công ty đồ gỗ.
  • Mã số thuế công ty.
  • Loại công ty (công cộng hoặc tư nhân).
  • Địa chỉ đăng ký của công ty.
  • Ngày mà mẫu được nộp.
  • Chi tiết các nhân viên của công ty (giám đốc và thư ký, nếu bạn đã chỉ định một).
  • Chi tiết về vốn cổ phần của công ty thiết kế nội thất, bao gồm bất kỳ thay đổi nào kể từ lần hoàn thành trước đó đã được hoàn thành.
    Danh sách các cổ đông của công ty nên được bao gồm với Return lần đầu tiên, và mỗi Return thứ ba sau đó.

Làm thế nào để hoàn thành return hàng năm của bạn

Thông thường khoảng một tháng trước ngày thành lập công ty của bạn, Công ty House sẽ gửi lời nhắc đến văn phòng đăng ký của công ty  – thường là địa chỉ nhà riêng (nếu bạn là giám đốc) hoặc chính xưởng sản xuất nội thất đồ gỗ hoặc cơ sở dịch vụ kế toán của bạn. Tuy nhiên, với tư cách là giám đốc, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng hạn.

Có một số cách để gửi Return – bằng tay (giấy dạng), hoặc điện tử. Đối với hầu hết các nhà thầu, kế toán của bạn sẽ gửi trả lại như là một phần nhiệm vụ chung của họ – thông qua phần mềm nộp, hoặc WebFiling.

Nếu không, bạn có thể tải mẫu AR01 trống ở đây.

Chi phí bao nhiêu?

Kế toán của bạn sẽ bị tính phí £ 13 cho việc nộp lại thông qua nộp đơn phần mềm hoặc WebFiling, nếu không sẽ phải trả 40 £ để nộp một mẫu giấy.

Thêm thông tin

Bạn có thể đọc thêm về Quy trình Return Hàng năm và các yêu cầu hàng năm khác của các công ty TNHH trong ‘Cuộc sống của Công ty’ (GP2) trên trang Company House.